Tümör markerleri

Tümör markerleri

Başlıca kullanılan tümör markerleri; tiroglobulin (Tg), kalsitonin, PTH, AFP, CA72-4, CA 19-9, CEA, PSA, CA 15-3, CA 125.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *