Transaminazlar

« Sözlüğe Dön

Transaminazlar, amino grubunun bir molekülden diğerine moleküle transferini sağlayan enzimlerdir. Genelde verici molekül aminoasit, alıcı ise alfa-2 keto asittir. En çok bilinen iki enzim, serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT, AST) ve serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT, ALT) dır. Her ikisi de en çok karaciğer ve kalpte bulunur.

Eşanlamlılar:
transaminaz, aminotransferaz
« Sözlüğe Dön