Tip 1 Diyabet

« Sözlüğe Dön

Tip 1 diyabet; pankreas yeterli insülini üretemez (insülin yetmezliği). Tip 1 diyabete jüvenil diyabet de denir (genç yaşta görülen), çocukluk ya da ergenlikte ortaya çıkar, tüm diyabetlerin %5-10’unu oluşturur.

Eşanlamlılar:
jüvenil diyabet, tip I diyabet
« Sözlüğe Dön