Prekanseröz

« Sözlüğe Dön

Prekanseröz, premalign, kanser öncüsü. Henüz kanser olmamış ama kanser gelişecek yapı (lezyon). Tıpta bunların tanınması (erken teşhis), kanserin önlenmesine ya da erken tedaviye olanak verir. Örneğin, kolon polipleri premaligndir, yani daha sonra kansere dönüşür. Barrett özofagus da prekanserözdür, yemek borusu kanserine dönüşebilir.

Eşanlamlılar:
Premalign, Precancerous
« Sözlüğe Dön