Karaciğer Fonksiyon Testleri

« Sözlüğe Dön

Karaciğer Fonksiyon Testleri; kan testleridir. Karaciğer hastalığı olup olmadığını yada varsa takibi için kullanılır.

Karaciğer fonksiyon testleri nelerdir?

  • Alanin transaminaz (ALT)
  • Aspartat transaminaz (AST)
  • Alkalen fosphataz (ALP)
  • Albumin ve total protein
  • Bilirubinler
  • Gamma-glutamyltransferase (GGT)
  • Laktat deidrogenaz (LD)
  • Protrombin zamanı-time (PT)
« Sözlüğe Dön