İnnervasyon

« Sözlüğe Dön

İnnervasyon, sinir donanımı, sinir örgüsü; belli bir vücut bölgesinin veya organın sinirle donanması. Anatomide Sinir Sistemi anlamında kullanılır.

Sinir Sistemi

 • Santral (merkezi) sinir sistemi
  • Beyin
  • Omurilik
 • Periferik (çevresel) sinir sistemi
  • Otonom sinir sistemi
   • Sempatik sistem
   • Parasempatik sistem
  • Somatik sinir sistemi (Omurilikten çıkan ve omuriliğe giren sinirler)

Merkezi(Santral) Sinir Sistemi:
Beyin ve omurilikten oluşur. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Vücudumuzun yönetimini ve denetimini sağlar.

Çevresel (periferik) Sinir Sistemi:
Vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır.

Somatik Sinir Sistemi:
Motor ve duyu sinirlerinden oluşur. İstemli hareketlerin yönetilmesinden sorumlu sistemdir. Somatik sinir sistemine ait olaylar, bilinç dâhilinde meydana gelir. Duyusal (afferent), kas, eklem, tendon gibi bölgelerden uyarıları alırken, motor (efferent) bölüm ise bu uyarıları değerlendirir.

Otonom sinir sistemi (OSS):
Fizyolojik süreçleri düzenleyen sistemdir. Düzenleme, bilinçli kontrol olmaksızın, yani özerk olarak gerçekleşir.

Parasempatik İnnervasyon(Parasempatik Sinir Sistemi):
İstem dışı çalışan sinir sistemidir. Parasempatik sistemin innerve ettiği yapılar sırasıyla;

 • Sindirim kanalının düz kasları,
 • Boşaltım organları,
 • Üreme organları,
 • Kalpte atriumlar,
 • Gözyaşı ve tükrük bezleri,
 • İntraoküler kaslar,
 • Koroner damarlar ve beyindeki damarlardır.

Parasempatik sistem diğer kan damarlarını innerve etmez. Vücut istirahat halindeyken meydana gelen cinsel uyarılma, tükürük, gözyaşı, idrar, sindirim ve dışkılama, “dinlenme ve sindirme”(rest and digest) etkinlikleri parasempatik sistemin innerve olması sonucunda oluşur.

Sempatik İnnervasyon(Sempatik Sinir Sistemi):
Parasempatik sistemin tam tersi yönünde işleyen Otonom Sinir Sistemi bölümüdür.
Doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücudun aktivitesini ve enerji tüketimini artırıcı yönde hareket eder. Organizmanın korku, öfke, dehşet, heyecan ve şiddetli ağrı gibi stres yaratan durumlarında vücudu alarma geçiren, beynin ‘savaş ya da kaç'(fight or flight) komutunu verdiği an vücudu bu ani değişime hazırlayan sistemdir.

Yazan: Dr. Selmin Sena Kol

« Sözlüğe Dön