İndirekt İnguinal Herni

« Sözlüğe Dön

İndirekt İnguinal Herni

En sık görülen karın hernisidir. Tüm direkt inguinal herniden 5 kat daha sık görülür ve inguinal kanalın içinden çıkar. Kadınlardan 7 kat daha sık görünür. Bunun sebebi, erkeklerde testisin karın içinden skrotuma inişi sırasında processus vaginalisin tam kapanmayışıdır. Tedavisi cerrahidir. (Tıp: İndirect İnguinal hernia)

« Sözlüğe Dön