Pankreas

 • Pankreasın Anatomisi
 • Pankreasın Bölümleri
 • Pankreas Kanalı Anatomisi (Ve Embriyolojisi)
 • Pankreas Divisum ve Pankreas Kanallarının Varyasyonları (Wirsung & Santorini)
 • Ampulla Vater Varyasyonları; Wirsung ve Koledok Kanalı Arasındaki İlişki (Pankreas Kanalı ve Koledoğun Birleşme Varyasyonları)
 • Ampulla Vater, Oddi Sfinkteri, Papilla Vater, Papilla Duodeni Minör
 • Pankreas Arter ve Venleri
 • Penkreasın Lenfatik Drenajı
 • Pankreasın Sinirleri

Devamı...

 • Ekzokrin Pankreas (Asinus ve Duktuslar)
  • Amilaz
  • Lipaz
  • Proteolitik enzimler
 • Endokrin Pankreas (Langerhans Adacıkları)
  • İnsülo-Asiner Portal Sistem (Pancreatic insulo-acinar portal system)
  • İnsülin
  • Glukagon
  • Somatostatin
  • Pankreatik Polipeptid
 • Sekresyonun Regülasyonu (Sefalik, Gastrik ve İntestinal fazlar)
 • Pankreas Yetmezliği ve Malabsorpsiyon

Devamı...