İnce Bağırsak

 • Mekanik Obstrüksiyon Nedenleri
  • İntestinal lümenin obstrüksiyonu
  • Bağırsak duvarı kökenli
  • Bağırsak dışındaki lezyonlar
 • Paralitik İleus Nedenleri
 • İdiopatik İntestinal Psödoobstrüksiyon
 • Basit (Strangülasyonsuz) Mekanik İnce Barsak Obstrüksiyonunun Seyri
 • Strangülasyonlu Mekanik İnce Barsak Obstrüksiyonunun Seyri
 • Kolon Obstrüksiyonunun İnce Barsak Obstrüksiyonundan Farkları
 • İntestinal Obstrüksiyonun Tanısı
  • Fizik Muayene
  • Görüntüleme
  • Laboratuvar
 • İntestinal Obstrüksiyon Tedavisi
 • Bağırsak Obstrüksiyonunda Yapılan Ameliyatlar
 • Paralitik İleusta Tedavi

Devamı...